Technik architektury krajobrazu

opracowywanie projektów ogrodów, parków i terenów zieleni

urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni oraz obiektów małej architektury krajobrazu

Technik geodeta

sporządzanie map i planów geodezyjnych

wykonywanie pomiarów w terenie, obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

Technik logistyk

planowanie procesów logistycznych w łańcuchach dostaw

organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

Technik spedytor

organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków

prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)

Technik transportu kolejowego

 organizowanie i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu

obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów ...

 

Aktualności

Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Dzień otwarty odwołany

Dzień otwarty odwołany

Strajk nauczycieli

Strajk nauczycieli

Protest nauczycieli

Protest nauczycieli

 Gdyńska Giełda Szkół 2019

Gdyńska Giełda Szkół 2019

Warsztaty z Trans Edu

Warsztaty z Trans Edu

Projekt Erasmus+ dzień 5 – ostatni

Projekt Erasmus+ dzień 5 – ostatni

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825
extension joomla google map

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych