Technik architektury krajobrazu

projektowanie ogrodów, parków i terenów zieleni

urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Technik geodeta

obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Technik logistyk

organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji

zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Technik spedytor

organizacja i nadzorowanie transportu

obsługa klientów i kontrahentów

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik transportu kolejowego

organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

planowanie i realizacja przewozów kolejowych

zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

A.28. organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. obsługa klientów i kontrahentów

A.30. organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji ...

Aktualności

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel./fax: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825
extension joomla google map

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych