Technik architektury krajobrazu

 Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje, m.in. projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Technik geodeta

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje m.in. wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

Technik logistyk

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje m.in. organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,

Technik spedytor

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje m.in. organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje m.in. montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik transportu kolejowego

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje m.in. organizacja i prowadzenie ruchu pociągów, planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje m.in. organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów

Aktualności

Konkurs plastyczny „Anioł choinkowy”

Konkurs plastyczny „Anioł choinkowy”

Słodki dzień - grudzień 2016

Słodki dzień - grudzień 2016

Zajęcia z logistyki w WSAiB w Gdyni

Zajęcia z logistyki w WSAiB w Gdyni

Mikołajki 2016

Mikołajki 2016

XII Olimpiada Przedsiębiorczości

XII Olimpiada Przedsiębiorczości

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2016

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2016

Konkurs Wiedzy o Gdyni 2016

Konkurs Wiedzy o Gdyni 2016

Klasa III L na warsztatach w „Wymiennikowni”

Klasa III L na warsztatach w „Wymiennikowni”

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel./fax: 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825
extension joomla google map

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych