Technik architektury krajobrazu

opracowywanie projektów ogrodów, parków i terenów zieleni

urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni oraz obiektów małej architektury krajobrazu

Technik geodeta

sporządzanie map i planów geodezyjnych

wykonywanie pomiarów w terenie, obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

Technik logistyk

planowanie procesów logistycznych w łańcuchach dostaw

organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

Technik spedytor

organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków

prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)

Technik transportu kolejowego

 organizowanie i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu

obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów ...

 

Aktualności

Matura poprawkowa w sierpniu 2019 roku

Matura poprawkowa w sierpniu 2019 roku

Egzaminy poprawkowe - sierpień 2019

Egzaminy poprawkowe - sierpień 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Problemy z przeglądarką Firefox

Problemy z przeglądarką Firefox

Wycieczka klas II K/U i II bS do Wiela

Wycieczka klas II K/U i II bS do Wiela

Procedury kryzysowe w ZSET

Procedury kryzysowe w ZSET

Dzień Strażaka 2019

Dzień Strażaka 2019

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825
extension joomla google map

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych