Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni:

  • Przewodniczący RR – Krzysztof Ławik
  • Wiceprzewodnicząca RR – Marzena Laskowska-Budda
  • Sekretarz RR – Beata Góralska
  • Członek RR – Magdalena Nosal

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni:

30 1090 1102 0000 0001 3445 7956

Bank Zachodni WBK

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych