Ubezpieczenia

Składka ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019 wynosi 38 zł za ucznia.

Ogólne warunki ubezpieczenia:

Procedura likwidacji szkód z ubezpieczenia:

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych