Wychowawcy

 

Klasa

Wychowawca

  I a L

  Anna Kwiatkowska

  I b L

  Żanetta Davies

  I a S

  Zbigniew Jędrzejczyk

  I b S

  Joanna Tesmar

  I A/G

  Daria Wyszyńska

  I K/U

  Irena Lewandowska

  II a L

  Michał Zamkowski

  II b L

  Dorota Pajkert

  II a S

  Milena Dochtorowicz

  II b S

  Kamila Matysiak

  II G/U

  Monika Wera

  II K

  Agnieszka Pałczyńska

  III G/L

  Ewelina Jaszczerska

  III L

  Anna Falkowska

  III S

  Karolina Tylawska

  III TG/TK

  Anna Wypuszcz

  III TS/TU

  Joanna Czołpińska

  IV D/L

  Tomasz Granda

  IV G

  Magdalena Paluch

  IV L

  Elżbieta Bartosiewicz

  IV S

  Anna Zaremba

  IV TG

  Katarzyna Wolff

  IV TK/TU

  Aneta Bramko

  IV TS

  Beata Stawicka

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych