Procedura wydawania duplikatów dokumentów szkolnych

Podstawa prawna:

 

LEGITYMACJA SZKOLNA

Należy:

  1. dokonać wpłaty na konto 52 1020 4900 0000 8102 3038 0974 z dopiskiem „Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej”; opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł;
  2. złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (formularz do pobrania tutaj);
  3. do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne;
  4. do podania należy dołączyć dowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji (zob. punkt 1).

 

DUPLIKAT ŚWIADECTWA

Należy:

  1. dokonać wpłaty na konto 52 1020 4900 0000 8102 3038 0974 z dopiskiem „Za wydanie duplikatu świadectwa”
  2. złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu świadectwa (formularz do pobrania tutaj); opłata za duplikat świadectwa wynosi 26,00 zł;
  3. do podania należy dołączyć dowód wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa (zob. punkt 1)

 

W sekretariacie szkoły nie przyjmuje się opłat.