Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego:

przewodniczący - Oskar Höhle

zastępca przewodniczącego - Agata Jamiołkowska

 

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest pani Milena Dochtorowicz

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych