• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, ul. Morska 186, 81-216 Gdynia, e-mail:
 • Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail:
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane przekazywane będą pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: Urząd Miasta Gdyni, Kuratorium Oświaty, dostawcy usług.
 • W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W dniu 1 września 2019 r. rozpoczął się w ZSET projekt wspierany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (realizowany na zasadach obowiązujących w programie Erasmus +).
Projekt „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów” przewiduje 4-tygodniowe staże zawodowe w Maladze (Hiszpania) i skierowany jest do uczniów klas II i III o profilach:

 1. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 2. Problemy z przeglądarką Firefox
 3. Wycieczka klas II K/U i II bS do Wiela
 4. Procedury kryzysowe w ZSET
 5. Dzień Strażaka 2019
 6. Dzień otwarty szkoły 2019 - relacja
 7. Pożegnanie klas czwartych 2019
 8. Wycieczka kolejowa do Bydgoszczy i Torunia
 9. Wycieczka kolejowa do Warszawy
 10. Spotkania z rodzicami - 9 maja 2019 r.
 11. Ważne informacje dla maturzystów
 12. Konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj”
 13. Od 29 kwietnia zajęcia wg nowego planu
 14. Życzenia wielkanocne
 15. Dzień otwarty odwołany
 16. Strajk nauczycieli
 17. Protest nauczycieli
 18. Wycieczka klasy III bS do Europejskiego Centrum Solidarności
 19. Gdyńska Giełda Szkół 2019
 20. Warsztaty z Trans Edu
 21. Projekt Erasmus+ dzień 5 – ostatni
 22. Projekt Erasmus+ dzień 3 i 4
 23. Projekt Erasmus+ dzień 2
 24. Seminarium kolejowe w WSAiB
 25. XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
 26. Uczniowie klasy I K w IV edycji projektu JUNIOR BIZNES
 27. Dzień Przedsiębiorczości 2019
 28. Finał X edycji Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości
 29. Projekt Erasmus+ dzień 1
 30. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych
 31. Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2019 w naszej szkole
 32. Spotkania z rodzicami - 12 marca 2019 r.
 33. Akcja krwiodawstwa - marzec 2019
 34. Licealiada w Piłce Koszykowej w GCS
 35. Spacer historyczny klas pierwszych
 36. Wyjście do Teatru Miniatura na spektakl „Bunt”
 37. Projekt „Serce od serca” - nasi uczniowie dla pacjentów po mastektomii
 38. Nasi uczniowie w finale Konkursu Logistycznego WSAiB
 39. Wycieczka klasy II bS do Zakopanego
 40. Wycieczka klas II K/U i II bS do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 41. Walentynki, walentynki i po walentynkach
 42. IV Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny z Języka Rosyjskiego
 43. Kiermasz ciast na rzecz UNICEF-u
 44. Żegnamy prezydenta Pawła Adamowicza
 45. Wycieczka zawodowa III K do SKM w Gdyni Cisowej
 46. Spotkania z rodzicami - 9 stycznia 2019 r.
 47. POTRZEBNA KREW!
 48. I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o USA
 49. VII Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim
 50. Wyróżnienie w konkursie #sharkfilm
 51. XLIII Olimpiada Języka Angielskiego
 52. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego 2018
 53. Świąteczne życzenia
 54. Relacja z konkursu „Kraje Unii Europejskiej – również świątecznie”
 55. Półfinały szczebla wojewódzkiego Licealiady w piłce ręcznej
 56. Zbieramy fundusze dla „Bursztynowej Przystani”
 57. Wyniki konkursu fotograficznego „Zaczytana jesień”
 58. IV miejsce chłopców w rozgrywkach piłki ręcznej
 59. Srebrny medal reprezentacji szkoły w piłce ręcznej
 60. Noc andrzejkowa w szkole
 61. Otrzęsiny klas pierwszych 2018
 62. Na spotkaniu autorskim z Martą Guzowską
 63. Bartosz Nowak zdobywcą stypendium Prezesa Rady Ministrów
 64. III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna – etap szkolny
 65. Konkurs wiedzy o Gdyni - zapraszamy do udziału
 66. Zbiórka pieniędzy na rzecz UNICEF-u
 67. GDYŃSCY UCZNIOWIE DLA NIEPODLEGŁEJ - sesja popularno-naukowa
 68. Sukces Szymona Topy w Wojewódzkim Konkursie Historycznym
 69. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2018 w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych
 70. Wyniki plebiscytu NAUCZYCIEL NA MEDAL - gratulujemy panu Kamińskiemu
 71. Wycieczka klasy II bS do firmy CIMC Vehicles
 72. Akcja krwiodawstwa - listopad 2018
 73. Spotkanie nauczycieli w ramach niemiecko-polskiego projektu Erasmus+
 74. Nasza szkoła na Wielkiej Paradzie Niepodległości
 75. Rajd pieszo-nordicowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
 76. Akademia z okazji stulecia odzyskania niepodległości
 77. Spotkania z rodzicami - 20 listopada 2018 r.
 78. KOMÓRKOMANIA w naszej szkole
 79. Komunikat dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 80. Wycieczka II K do PKP PLK w Gdyni
 81. Dzień Edukacji Narodowej 2018 w naszej szkole
 82. Wycieczka klas U do Elektrowni Wodnej Żarnowiec
 83. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
 84. Świadczenie „Dobry Start” (300 zł na wyprawkę szkolną)
 85. Nasi uczniowie na konferencji Energy Efficient Cities
 86. Klasy II K i III K na wycieczce w lokomotywowni PKP Intercity w Gdyni Grabówku
 87. Wycieczka klasy I bS do Gdańska
 88. Mistrzostwa Gdyni Szkół Średnich w Badmintonie Drużynowym Chłopców
 89. Mecze Mistrzostw Szkoły w Piłce Nożnej Chłopców
 90. Dzień Edukacji Narodowej - życzenia dla nauczycieli
 91. Gdynia Business Week 2018
 92. Mistrzostwa Gdyni Szkół Średnich w Badmintonie Drużynowym Dziewcząt
 93. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
 94. Pokaz karate
 95. Etap szkolny XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
 96. Nowy Erasmus+ Współpraca polsko-niemiecka
 97. Festyn „Lokomotywa mocy” - relacja
 98. Zapraszamy na festyn „Lokomotywa mocy”
 99. Wycieczka klas kolejowych do Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie
 100. Nowy polsko-niemiecki projekt Erasmus+
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych