Akcja krwiodawstwa - październik 2017

W czwartek 5 października 2017 roku gościliśmy u siebie ekipę wyjazdową Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Uczniowie i pracownicy naszej szkoły mieli dzięki temu szansę oddać honorowo krew.
Zgłosiło się 48 osób, z czego ostatecznie do donacji zakwalifikowały się 34. Łącznie udało się w ten sposób zebrać 15,3 litra krwi.
Pragniemy tu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu całej akcji – organizatorom, pracownikom RCKiK w Gdańsku i krwiodawcom. Dzięki wspólnym wysiłkom mieliśmy szansę uratować życie wielu osób wymagających transfuzji – krew to cenny lek, którego nie da się jednak wyprodukować i nie ma innego sposobu na jego zyskanie, jak tylko krwiodawstwo.
Zachęcamy jednocześnie wszystkich pełnoletnich uczniów do udziału w kolejnej akcji oddawania krwi w naszej szkole, która odbędzie się 20 lutego 2018 roku.

 

 

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych