Konkurs „Europa z naszej ulicy” - zapraszamy do udziału

W imieniu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży pragniemy bardzo serdecznie zaprosić uczniów do udziału w konkursie „Europa z naszej ulicy”. Program ma na celu odkrywanie przez młodzież  wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości oraz rozwój kompetencji społecznych młodzieży.

Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Zadaniem młodzieży, która weźmie udział w programie, będzie przygotowanie i realizacja projektów ukazujących związki lokalnej społeczności ze wspólną europejską tradycją, historią, postaciami, wartościami, kuchnią, zwyczajami.

Forma projektu i prezentacji jest dowolna. Młodzież może przygotować reportaż, słuchowisko radiowe, makietę, film (maksymalnie 5-minutowy), cykl artykułów prasowych lub w innej formie przedstawić w jaki sposób rozumie związek swojej lokalnej społeczności z Europą.

Program realizowany jest w formie dwuetapowego konkurs. Pierwszy etap to zgłoszenie pomysłu, przesłanie przez młodzież opisu, co i w jakiej formie chcieliby przygotować, zrealizować i zaprezentować. W drugim etapie autorzy zgłoszeń najwyżej ocenionych przygotują projekty w wybranej przez siebie formie. Jeśli realizacja projektu wiązałaby się z kosztami, zostaną zapewnione środki finansowe na realizację.

Następnie autorzy wybranych projektów zaprezentują je przed jurorami podczas spotkania w Warszawie (koszty dojazdu pokrywa Fundacja); spośród uczestników drugiego etapu konkursu wyłonieni zostaną laureaci programu „Europa z naszej ulicy”. Nagrodą jest wyjazd laureatów na trzydniową wycieczkę do Brukseli.

Zgłoszenia udziału przyjmuje pani Joanna Tesmar do 7 listopada 2017 roku.

Zasady udziału w konkursie „Europa z naszej ulicy”

Strona konkursu

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych