„Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” - wolne miejsca na staże

Uwaga uczniowie!
Informujemy, że w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” są jeszcze wolne miejsca dla uczniów szkół zawodowych chętnych do odbycia praktyk i staży zawodowych wykraczających poza podstawę programową w zawodzie: technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik cyfrowych procesów graficznych.

  • wymiar praktyki/stażu: 150 godzin (istnieje możliwość „rozbicia” godzin na dłuższy okres, np. na kilka miesięcy)
  • czas realizacji praktyki/stażu: od daty zawarcia umowy z pracodawcą do końca marca 2018 roku
  • wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu): 900 zł netto

Na czas praktyki/stażu uczniowi zostanie zapewniona m.in. opieka pracownika zakładu, a także szkolenie BHP i ppoż, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od NNW. W przypadku dojazdów uczniów do pracodawcy – zwrócony zostanie koszt biletów. Uczniowie otrzymają również odzież roboczą (stosownie do zakresu wykonywanej pracy).
Uczniów chętnych do udziału w praktykach i stażach zawodowych prosimy o zgłoszenie się do pani pedagog Eweliny Jaszczerskiej (sala 211) do 6 listopada 2017 roku.
Ponadto, realizacja praktyki/stażu zawodowego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” umożliwi uczniom ubiegającym się o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019  uzyskanie dodatkowych punktów (10 pkt).

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych