Erasmus+ spotkanie dla rodziców i opiekunów - 21.11.2017

We wtorek 21 listopada 2017 roku o godzinie 1800 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców i opiekunów uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zawodowe w programie Erasmus+.

Numer sali zostanie podany na tablicy informacyjnej w dniu spotkania.
Koordynator
Magdalena Paluch

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych