Wycieczka II K do PKP PLK w Gdyni

W środę 31 października 2018 roku uczniowie kl. II K (technik transportu kolejowego) wraz z wychowawczynią, panią Ireną Lewandowską, byli na wycieczce w PKP PLK w Gdyni.

Zostali tam oprowadzeni po centrum zdalnego sterowania ruchem kolejowym w Gdyni, gdzie przedstawiono im zasady działania tego centrum obejmującego stacje Gdynia Główna, Gdynia Orłowo i Sopot. Odwiedzili też posterunek nastawczy, gdzie zaprezentowano im zasady działania posterunku ruchu P1 z urządzeniami przekaźnikowymi.

 
 
 
 
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych