Komunikat dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Każdy słuchacz na podanego przez siebie maila otrzymał hasło i login do platformy e-learningowej. Hasła i loginy z ubiegłych lat są aktualne.
Osoby, które zapomniały hasła lub nie dostały maila z loginem i hasłem, lub mają jakiekolwiek problemy z logowaniem na platformę, proszę o kontakt mailowy:

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych