Protest nauczycieli

Szanowni Rodzice!
W związku z planowanym na 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskim protestem w placówkach oświatowych informuję, że zdecydowana większość nauczycieli naszej szkoły nie przystąpi do pracy.

Szkoła nie będzie w stanie realizować zadań dydaktycznych, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Uprzejmie proszę rodziców/opiekunów prawnych o rozważenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki podczas trwania akcji strajkowej.
Decyzje o organizacji zajęć w dniach następnych będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji, szczegóły będą przekazywane poprzez e-dziennik.
Proszę o wyrozumiałość.
Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych