Matura poprawkowa w sierpniu 2019 roku

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej i nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą ponownie przystąpić do egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, jeżeli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (tj. do 11 lipca do godz. 15.00) złożą przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (do pobrania poniżej).

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (nowa matura)


Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (stara matura)

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych