Pierwsze spotkanie uczestników projektu „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów”

W czwartek 31 października 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne uczniów zakwalifikowanych do projektu „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów”.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. W ramach projektu, który rozpoczął się 01.09.2019 r. i zakończy 31.12.2020 r. planowane są 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Maladze (w Hiszpanii) dla uczniów z kierunków: technik spedytor, technik architektury krajobrazu, technik logistyk.
Młodzieży gratulujemy i życzymy powodzenia!

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych