Wyniki egzaminów zawodowych

Uczniowie, którzy zdawali w styczniu i lutym egzaminy zawodowe, mogą zapoznać się z ich wynikami, logując się na swoje konta za pomocą loginów i haseł otrzymanych od wychowawców. Szkoła nie wydaje dokumentów potwierdzających wyniki egzaminów ani nie udostępnia informacji telefonicznie. Dokumenty potwierdzające wyniki będą wydawane dopiero po wznowieniu zajęć lekcyjnych w szkole.

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych