Stopniowe wznawianie pracy szkół i placówek oświatowych

Od 18 maja br. planowane jest stopniowe wznawianie pracy szkół i placówek oświatowych. Oto nowe regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty, które dotyczą szkół ponadpodstawowych, wygląda następująco:


Od 25 maja br.:

  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas III szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

6.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

7.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

8.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych