Przewidywane oceny roczne - informacje

Szanowni Państwo,
w związku z pandemią nie odbyło się przewidziane w kalendarzu szkolnym spotkanie z rodzicami, dlatego prosimy o zapoznanie się z przewidywanymi ocenami swoich dzieci przez e-dziennik albo poprzez kontakt z wychowawcą (adresy mailowe dostępne w zakładce Szkoła -> Grono pedagogiczne). Nazwiska wychowawców znajdziecie Państwo w zakładce Dla rodziców -> Wychowawcy.

Ważna informacja:
W kalendarzu szkolnym nastąpiła zmiana korzystniejsza dla uczniów: wystawianie ocen rocznych do 19 czerwca br., by młodzież miała więcej czasu na ewentualne poprawienie ocen.

Dyrekcja

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych