• Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

opracowywanie projektów ogrodów, parków i terenów zieleni

urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni oraz obiektów małej architektury krajobrazu

Symbol cyfrowy zawodu: 314202

Technikum 4-letnie – oferta dla absolwentów gimnazjum

Kwalifikacje:

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (dawniej R.21)
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (dawniej R.22)


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

Języki obce od roku szkolnego 2017/2018:

 • język angielski
 • język rosyjski

Przedmioty zawodowe od roku szkolnego 2017/2018:

 • rośliny ozdobne
 • język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • podstawy architektury krajobrazu
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • specjalizacja - obiekty architektury krajobrazu
 • kosztorysowanie w architekturze krajobrazu
 • projektowanie obiektów architektury krajobrazu
 • prace w obiektach architektury krajobrazu (zajęcia u pracodawcy)
 • praktyka zawodowa

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2017/2018:

 • matematyka
 • biologia

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Opis zawodu:

 • dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 • opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
 • urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
 • opracowanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu
 • budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uzyskane kwalifikacje:

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04. Projektowanie, organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • biologia

Przedmiot rozszerzony:

 • matematyka

Języki obce:

 • język angielski
 • język rosyjski
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych