Technik drogownictwa

Technik drogownictwa

 

Kwalifikacje:

B.2. Wykonywanie robót drogowych
B.32. Organizacja robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych
 • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych
 • prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych
 • wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty zawodowe:

 • budownictwo ogólne
 • technologia robót ziemnych i nawierzchniowych
 • organizacja robót drogowych i utrzymaniowych
 • kosztorysowanie w budownictwie
 • język obcy zawodowy w drogownictwie
 • działalność gospodarcza w budownictwie
 • dokumentacja techniczna
 • roboty ziemne i nawierzchniowe
 • nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka
 • fizyka
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych