• Technik logistyk
 • Technik logistyk

  planowanie procesów logistycznych w łańcuchach dostaw

  organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

  Read more

Technik logistyk

Technik logistyk

planowanie procesów logistycznych w łańcuchach dostaw

organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

Symbol cyfrowy zawodu: 333107

Kwalifikacje od roku szkolnego 2017/2018:

AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu

Kwalifikacje wg starej podstawy programowej:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzania zapasami
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową
 • zarządzania gospodarką odpadami
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Języki obce od roku szkolnego 2017/2018:

 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty zawodowe od roku szkolnego 2017/2018:

 • język angielski zawodowy
 • działalność gospodarcza
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • gospodarka magazynowa
 • magazyny przyprodukcyjne
 • magazyny dystrybucyjne
 • logistyka transportu
 • usługi logistyczno-transportowe
 • procesy magazynowe
 • organizacja prac magazynowych
 • procesy transportowe
 • procesy magazynowo-spedycyjne
 • praktyka zawodowa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2017/2018:

 • język angielski
 • informatyka
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych