• Technik spedytor
 • Technik spedytor

  organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków

  prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

  Read more

Technik spedytor

Technik spedytor

organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków

prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

Kwalifikacja od roku szkolnego 2017/2018:

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Kwalifikacje wg starej podstawy programowej:

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów     

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
 • podstawy transportu i spedycji
 • przewóz ładunków
 • podstawy prawa transportowego
 • język obcy zawodowy
 • pracownia organizacji transportu i spedycji
 • pracownia spedycyjna
 • pracownia statystyki
 • pracownia technik biurowych

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka
 • geografia
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych