• Technik spedytor
 • Technik spedytor

  organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków

  prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

  Read more

Technik spedytor

Technik spedytor

organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków

prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

Symbol cyfrowy zawodu: 333108

Technikum 4-letnie – oferta dla absolwentów gimnazjum

 

Kwalifikacja od roku szkolnego 2017/2018:

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Kwalifikacje wg starej podstawy programowej:

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów     

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego

Języki obce od roku szkolnego 2017/2018:

 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty zawodowe od roku szkolnego 2017/2018:

 • język angielski zawodowy
 • działalność gospodarcza
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • transport i spedycja
 • środki transportu
 • opakowania i jednostki transportowe
 • prawo i ubezpieczenia w transporcie
 • marketing i negocjacje
 • podstawy logistyki i magazynowania
 • kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • statystyka
 • zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną
 • ekonomika transportu
 • techniki biurowe i informatyczne
 • praktyka zawodowa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2017/2018:

 • matematyka
 • geografia

 

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Opis zawodu:

 • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
 • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego

Uzyskana kwalifikacja:

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Przedmiot rozszerzony:

 • matematyka

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych