• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)

Kwalifikacje:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (dawniej B.21)
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (dawniej B.22)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Języki obce:

 • język angielski
 • język rosyjski

Przedmioty zawodowe:

 • rysunek techniczny w budownictwie
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
 • systemy energetyki odnawialnej
 • kosztorysowanie w budownictwie
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy w budownictwie
 • dokumentacja techniczna
 • montaż systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacja systemów energetyki odnawialnej (zajęcia u pracodawcy)
 • warsztaty szkolne
 • specjalizacja – systemy energetyki odnawialnej

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka
 • fizyka
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych