• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)

Symbol cyfrowy zawodu: 311930

Technikum 4-letnie – oferta dla absolwentów gimnazjum

Kwalifikacje:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (dawniej B.21)
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (dawniej B.22)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Języki obce od roku szkolnego 2017/2018:

 • język angielski
 • język rosyjski

Przedmioty zawodowe od roku szkolnego 2017/2018:

 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
 • systemy energetyki odnawialnej
 • język angielski zawodowy w budownictwie
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • rysunek techniczny
 • podstawy kosztorysowania w budownictwie
 • działalność gospodarcza w budownictwie
 • specjalizacja – systemy energetyki odnawialnej
 • montaż systemów energetyki odnawialnej
 • dokumentacja techniczna w budownictwie
 • warsztaty szkolne
 • eksploatacja systemów energetyki odnawialnej
 • praktyka zawodowa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2017/2018:

 • matematyka
 • fizyka

 

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Opis zawodu:

 • wykonywanie montażu, uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót
 • wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • monitorowanie i nadzór urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ocena oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko

Uzyskane kwalifikacje:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

Przedmiot rozszerzony:

 • matematyka

Języki obce:

 • język angielski
 • język rosyjski
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych