Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)

Symbol cyfrowy zawodu: 311930

Technikum 4-letnie – oferta dla absolwentów gimnazjum

Kwalifikacje:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (dawniej B.21)
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (dawniej B.22)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Języki obce od roku szkolnego 2017/2018:

Przedmioty zawodowe od roku szkolnego 2017/2018:

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2017/2018:

 

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Opis zawodu:

Uzyskane kwalifikacje:

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

Przedmiot rozszerzony:

Języki obce: