Formularze do pobrania

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy:

 

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę zawodową:

 

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej:

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych