Technik architektury krajobrazu

opracowywanie projektów ogrodów, parków i terenów zieleni

urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni oraz obiektów małej architektury krajobrazu

Technik geodeta

sporządzanie map i planów geodezyjnych

wykonywanie pomiarów w terenie, obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

Technik logistyk

planowanie procesów logistycznych w łańcuchach dostaw

organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

Technik spedytor

organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków

prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)

Technik transportu kolejowego

 organizowanie i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu

obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Aktualności

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825
extension joomla google map

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych