Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 
Lp. Wydarzenie Data
  1.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  1 września 2020 (wtorek)
  2.   Rada Pedagogiczna   15 września 2020 (wtorek)
  3.   Spotkanie z rodzicami   15 września 2020 (wtorek)
  4.   Spotkanie integracyjne dla klas pierwszych   do ustalenia (wrzesień)
  5.   Dzień Edukacji Narodowej   14 października 2020 (środa)
  6.   Ślubowanie klas pierwszych   16 października 2020 (piątek)
  7.   Szkoleniowa rada pedagogiczna   22 października 2020 (czwartek)
  8.   Dzień wolny - Wszystkich Świętych   1 listopada 2020 (niedziela)
  9.   Święto Niepodległości   11 listopada 2020 (środa)
  10.   Spotkanie z rodzicami (informacja o proponowanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych)   17 listopada 2020 (wtorek)
  11.   Wystawienie ocen za I semestr   22 grudnia 2020 (wtorek)
  12.

  Zakończenie I semestru

  22 grudnia 2020 (wtorek)
  13.   Zimowa przerwa świąteczna   od 23 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021
  14.   Posiedzenie Rady Pedagogicznej - rada klasyfikacyjna   7 stycznia 2021 (czwartek)
  15.   Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (styczeń)   11 stycznia 2021 (poniedziałek)

  12 stycznia 2021 (wtorek)

  16.   Posiedzenie Rady Pedagogicznej - rada podsumowujaca I semestr   14 stycznia 2021 (czwartek)
  17.   Spotkanie z rodzicami - semestralne

  14 stycznia 2021 (czwartek)

  18.   Ferie zimowe   1-14 lutego 2021
  19.

  Szkoleniowa rada pedagogiczna

  18 marca 2021 (czwartek)
  20.

  Spotkania z rodzicami:

  • klasy czwarte: informacja o proponowanych ocenach końcowych
  • klasy I-III: konsultacje dla rodziców
  18 marca 2021 (czwartek)
  21.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  1-6 kwietnia 2021
  22.   Dzień otwarty    21 kwietnia 2021 (środa)
  23.   Wystawianie ocen w klasach maturalnych   21 kwietnia 2021 (środa)
  24.   Posiedzenie Rady Pedagogicznej - rada klasyfikacyjna klas IV   22 kwietnia 2021 (czwartek)
  25.   Zakończenie zajęć w klasach IV   30 kwietnia 2021 (piątek)
  26.   Dzień wolny - Święto Pracy   1 maja 2021 (sobota)
  27.

  Egzaminy maturalne dla absolwentów klas IV

  4 maja 2021 (wtorek) - język polski

  5 maja 2021 (środa) - matematyka

  6 maja 2021 (czwartek) - język angielski

  28.   Spotkanie z rodzicami (informacja o proponowanych rocznych ocenach rocznych)   13 maja 2021 (czwartek)
  29.   Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec/lipiec)   według ustalonego harmonogramu
  30.   Dzień wolny - Boże Ciało   3 czerwca 2021 (czwartek)
  31.   Wystawienie ocen rocznych   16 czerwca 2021 (środa)
  32.   Posiedzenie Rady Pedagogicznej - rada klasyfikacyjna   17 czerwca 2021 (czwartek)
  33.   Posiedzenie Rady Pedagogicznej - rada podsumowujaca II semestr   25 czerwca 2021 (piątek)
  34.   Zakończenie roku szkolnego   25 czerwca 2021 (piątek)

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor ZSET ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

      4, 5 stycznia 2021 - przed dniem wolnym - 6 stycznia          2 dni    

     Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna i część praktyczna  -    

     11 i 12 stycznia 2021 (poniedziałek i wtorek)

     2 dni
     Dzień otwarty - 21 kwietnia 2021 (środa)      1 dzień     

     Egzamin maturalny:

  •  4 maja 2021 (wtorek) - język polski - poziom podstawowy;
  •  5 maja 2021 (środa) - matematyka - poziom podstawowy;
  •  7 maja 2021 (piątek) - język angielski - poziom rozszerzony
     3 dni
     Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna - 22 czerwca 2021 (wtorek)          1 dzień 
     4 czerwca 2021 - piątek po Bożym Ciele      1 dzień
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych