Przydatne informacje

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką cyberprzemocy zaprezentowaną na stronie przygotowanej przez Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM, Stowarzyszenie In gremio i Miasto Gdynię:

http://www.cyberprzemocgdynia.pl/cyberprzemoc-opis/

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych