Ubezpieczenia

Składka ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 wynosi 38 zł za ucznia.

Ubezpieczenie na kwotę 10 000 zł.

Ogólne warunki ubezpieczenia:

Procedura likwidacji szkód z ubezpieczenia:

Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu:

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych