Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:

przewodniczący – Bartosz Nowak z kl. IV K

zastępca przewodniczącego – Michał Czerlikowski z kl. III K/U

skarbnik – Zuzanna Wittbrodt z kl. III aL

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest pani Aneta Bednarska

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych