Nasi uczniowie na spotkaniu „Transport miejski w Gdyni – Okrągły Stół”

W środę 30 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu „Transport miejski w Gdyni – Okrągły Stół”.

Spotkanie było częścią projektu South Baltic Youth Core Groups Network, w którym Gmina Miasta Gdyni jest partnerem stowarzyszonym. Projekt ma na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy i wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem.

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych