Pobór krwi - 11 lutego 2020 r.

Zachęcamy do udziału wszystkie pełnoletnie, zdrowe osoby!

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych