Maturzyści - godziny przyjścia na egzaminy

Przypominamy, że osoby zdające egzaminy maturalne są zobowiązane do zgłaszania się pół godziny przed rozpoczęciem się każdego egzaminu, czyli odpowiednio o godzinie 8.30 lub 13.30. Prosimy o punktualność.

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych