Egzaminy poprawkowe dla uczniów i maturzystów

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Zdający, który przystąpił do wszystkich pisemnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego z nich nie zdał, może złożyć wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w roku 2020 w terminie do 3 dni po ogłoszeniu wyników, czyli do 14 sierpnia 2020 roku. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wniosek do pobrania TUTAJ

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych