Rządowy program Dobry Start – składanie wniosków do końca listopada

Do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start”.

„Dobry Start” to świadczenie w wysokości 300 złotych, które przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko. W tym roku do świadczenia uprawnionych jest 4,5 mln uczniów, a roczny koszt wypłaty wyprawek to ok. 1,4 mld złotych.

Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że większość uprawnionych uczniów otrzymała już wsparcie. W sumie przyznano ponad 4 miliony świadczeń.

Rodzice, którzy nie otrzymali świadczenia „Dobry Start”, mogą jeszcze z niego skorzystać, wniosek należy złożyć do końca listopada br.

Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej, bezpośrednio w urzędzie (w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie) lub za pośrednictwem poczty.

Pełna informacja o zasadach programu „Dobry Start” na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wnioski do pobrania na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych