Zmiana wymagań na egzaminie maturalnym w roku 2021

Rozporządzenie podpisane 16 grudnia 2020 r. przez Ministra Edukacji i Nauki zmienia wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. Wprowadzone zmiany to przede wszystkim zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Prezentacja dotycząca zmian wymagań dostępna TUTAJ

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych