Plan lekcji obowiązujący od 18 stycznia 2021

Nowy plan lekcji obowiązujący po feriach jest dostępny w zakładce Dla ucznia --> Plan lekcji

Po powrocie do nauczania stacjonarnego w szkole plan lekcji ulegnie zmianie.

Decyzja MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

 Zdjęcie: Obraz Tumisu z Pixabay

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych