II edycja konkursu literacko-plastycznego „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

Osoby, które chciałyby wziąć udział w tym konkursie w kategorii plastycznej (stworzenie projektu plakatu na temat związany ze zbrodnią katyńską), prosimy o skontaktowanie się z panią Anetą Bednarską do 22 lutego 2021 r. ()

Więcej informacji oraz regulamin konursu na stronie https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/konkurs

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych