Dokumenty

Statut szkoły:

Program wychowawczo-profilaktyczny:

 

Program doradztwa zawodowego:

Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych:

 

Regulamin rekrutacji do projektu „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów”:

 

Regulamin udziału w projekcie „W poszukiwaniu śladów. Spojrzenie młodego pokolenia na stosunki polsko-niemieckie”:

 

Regulamin projektu Erasmus+ 2020: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSET”:

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych