Dokumenty

Statut szkoły:

Program wychowawczo-profilaktyczny:

 

Program doradztwa zawodowego:

Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych:

 

Regulamin rekrutacji do projektu „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów”:

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS +:

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych