• Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

opracowywanie projektów ogrodów, parków i terenów zieleni

urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni oraz obiektów małej architektury krajobrazu

Symbol cyfrowy zawodu: 314202

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Opis zawodu:

 • dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 • opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
 • urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
 • opracowanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu
 • budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uzyskane kwalifikacje:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • biologia

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • biologia

Języki obce:

 • język angielski
 • język rosyjski
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych