• Technik geodeta
  • Technik geodeta

    wykonywanie pomiarów w terenie, obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

    sporządzanie map i planów geodezyjnych

    Read more

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych