• Technik logistyk
 • Technik logistyk

  planowanie procesów logistycznych w łańcuchach dostaw

  organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

  Read more

Technik logistyk

Technik logistyk

planowanie procesów logistycznych w łańcuchach dostaw

organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

Symbol cyfrowy zawodu: 333107

 

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Opis zawodu:

 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu
 • monitorowanie poziomu i stanu zapasów
 • obsługiwanie programów magazynowych
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej
 • monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych
 • planowanie procesów transportowych
 • organizowanie procesów transportowych
 • dokumentowanie procesów transportowych

Uzyskane kwalifikacje:

 • Obsługa magazynów
 • Organizacja transportu

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia

Przedmiot rozszerzony:

 • matematyka

Dodatkowe godziny:

 • geografia
 • język angielski
 • język niemiecki

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych