• Technik spedytor
 • Technik spedytor

  organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków

  prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

  Read more

Technik spedytor

Technik spedytor

organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków

prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

Symbol cyfrowy zawodu: 333108

 

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Opis zawodu:

 • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
 • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego

Uzyskana kwalifikacja:

 • Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych