• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)

Symbol cyfrowy zawodu: 311930

 

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Opis zawodu:

 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót
 • wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ocena oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko

Uzyskane kwalifikacje:

 • Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Języki obce:

 • język angielski
 • język rosyjski
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych